מוצרים לטיפול במתכת - חומרי יסוד

שימוש בחומר יסוד בעת חידוש או טיפול במתכת חדשה הינו קריטי להשגת הגימור המבוקש ושמירה עליו לאורך זמן. חומר יסוד יאפשר לעכב ולמנוע חלודה, לחבר טוב יותר בין הצבע והמתכת ולהעניק עמידות גבוהה יותר בשחיקה.

כתבות ומדריכים רלוונטיים