מוצרים לטיפול בבטון - חומרי יסוד

יצקתם שביל? חניה? רצפה חדשה? לפני צביעת האבן והבטון יש להשתמש בחומר יסוד שיהווה מקשר ומגן גם עבור הבטון/אבן וגם עבור הצבע. חומר יסוד איכותי בשלב שלפני הצביעה והגימור יבטיח עמידות גבוהה בשחיקה ומשך זמן רב יותר עד לטיפול הבא.

כתבות ומדריכים רלוונטיים